Ofte stillede spørgsmål

Find dine svar i kasserne herunder, eller kontakt os. Vi er klar til dig!

Må man have sit eget tøj på i kisten?
Ja, man må gerne have sit eget tøj på i kisten. Det gælder også eget sengelinned.
Kan der være en højtidelighed uden, at det behøver at være i kirken?
Ja, det kan der godt.

 

Skal der medvirke en præst, skal præsten give tilsagn og jordpåkastelse vil finde sted.

Skal der ikke medvirke en præst holder man det, man kalder en “Borgerlig begravelse”. Her er der ikke bestemte ritualer, som skal gennemføres. I stedet er det op til de pårørende at bestemme højtidelighedens indhold. Der kan være tale om at afspille musik, synge og spille levende musik, holde mindetale, læse digte eller blot være tilstede.

Må man få personlige ejendele med i kisten?
Det må man faktisk ikke, idet der i Begravelsesloven står, at der kun må være forgængelige ting i kisten.

 

Det er en regel, der i praksis ses gennem fingre med. De fleste af os har jo f.eks. plomber i tænderne. Så man må gerne få personlige ting som f.eks. smykker med i kisten. Undtaget er dog ting (eks. batterier) som indeholder kviksølv. Årsagen er, at kviksølv er kraftigt forurenende og kan forårsage meget alvorlige problemer ved kremering.

Skal man begraves på en kirkegård?
Ja, som udgangspunkt skal alle som ønsker at blive begravet i Danmark begraves på en godkendt kirkegård. Det gælder uanset, om man er medlem af Folkekirken, er medlem af et andet trossamfund eller slet ikke er medlem af noget trossamfund.

 

Dog er der den undtagelse, at man kan få sin aske spredt over havet eller få urnen hensat i et Columbarium på de kirkegårde, hvor der findes et Columbarium. Columbarium betyder fred og er et kapellignende rum med reoler, hvor urnen placeres. Der er et navneskilt og plads til få blomster fra de pårørende.

I sjældne tilfælde kan man få lov til at placere en urne uden for kirkegården, men det er kompliceret at få tilladelse til det.

Kan man blive begravet fra en kirke, hvis man ikke er medlem af Folkekirken?
Som udgangspunkt nej.

 

Men man kan henvende sig til præsten og forelægge sine bevæggrunde. Det er så præstens suveræne afgørelse om han/hun vil medvirke.

Skal der være en højtidelighed i kirken i forbindelse med begravelsen, når man er medlem af Folkekirken?
Det at være medlem af Folkekirken, indebærer rettigheder og forpligtelser. Det gælder retten til at gøre brug af Folkekirkens tjenester, men også forpligtelsen til at følge Folkekirkens ritualer. Præsten kan derfor forlange, at der foretages jordpåkastelse over kisten.

Præsterne ser meget forskelligt på disse spørgsmål, men man er altid velkommen til at henvende sig med spørgsmål og tanker til sin præst.

Koster det ekstra at blive begravet, når man ikke er medlem af Folkekirken?
Priserne på kirkegårdene i Danmark er meget forskellige og administreres forskelligt. Drejer det sig om en kirkegård, der administreres af et menighedsråd, er det sandsynligvis dyrere at blive begravet, når man ikke er medlem af Folkekirken. Er der tale om en kommunal kirkegård, behøver det ikke at være tilfældet.

Det bedste er at henvende sig til den kirkegård, man ønsker at blive begravet på og få nogle præcise oplysninger og priser.

Må man fremstille sin egen urne?
Ja, det må man gerne.

Forudsætningerne er blot, at rumindholdet for det første skal være så stort (ca. 4,5-5,0 liter) at krematoriet vil godkende den. For det andet skal urnen være af et materiale, som den pågældende kirkegård vil acceptere. Mange kirkegårde godkender kun urner af forgængeligt materiale, andre er mindre kritiske.

Må man selv vælge musik i kirken til sin begravelse?
Hvad der foregår i kirkerummet, skal aftales med præsten og præsterne ser forskelligt på hvilken type musik, der må spilles i kirken.

Organisten er kun forpligtet til at spille de salmer, som står i koralbogen.

Hvad kan man forvente en begravelse/bisættelse koster?