Hvordan er forløbet?

Fuldservice Bedemand

I forbindelse med alle de praktiske ting ved et dødsfald, tilbyder vi at stå til din rådighed med alt det vi kan bidrage og være behjælpelige med. Som pårørende er der også sorgen at skulle bearbejde, og da det for mange er en uvant situation at miste, står vi til din rådighed. Hvis der måtte være ting du hellere selv vil stå for, er dette også rigtig fint.

Sammen danner vi rammerne om en smuk og mindeværdig afsked. Vi ligger også gerne ud for diverse udgifter i forbindelse med begravelsen/ bisættelsen, og dermed modtager du én samlet faktura, og dermed efterfølgende nemmere overfor skifteretten. Begravelsesrådgivning yder vi både før, under og efter forløbet.

Jordbegravelse

Ved en Begravelse forstås en jordfæstelse, hvor gravfreden typisk er 30 år. Dette kan dog variere fra kirkegård til kirkegård. Foregår højtideligheden fra en kirke, behøver gravstedet nødvendigvis ikke være ved kirkens kirkegård, men gravfæstningen kan også foregå på anden kirkegård blot afdøde havde en personlig tilknytning til til Kirken.

Vi hjælper med formidlingen til præsten, graveren og kordegnen. Skulle man have en anden trossamfund eller afdøde ikke er medlem af folkekirken, da kan vi være behjælpelige med at sammensætte en smuk og mindeværdig højtidelighed, som kan foregå fra hjemmet, fra Hospice eller fra en kapel. Mulighederne er mange.

Bisættelse

Ved en bisættelse forstås en kremering hvor vi efter højtideligheden fører afdøde til et krematorium hvor kremeringen (brændingen) foregår. Efterfølgende kommer afdødes aske i en godkendt urne og føres frem til den valgte kirkegård. Gravfreden ved urnenedsættelse er meget varierende fra kirkegård til kirkegård, men ofte er gravfreden mellem 15-20 år.

Vi ligger som Din Bedemand altid ud for kremationsudgifter, og derfor er en bisættelse lidt dyrere end en begravelse, dog er gravfreden på det mindre urnegravsted det kortere og ligeså pasningen hvad på længere sigt gør en bisættelse væsentlig billigere. Askespredning over åbent hav er også en mulighed hvis det var afdødes ønske.

Forløbet bagefter

I løbet af en uge efter dødsfaldet, vil du modtage et brev fra skifteretten, at de har fået en henvendelse, og sætter et skifte i gang. Alle dødsboer skal behandles i skifteretten.

Ca. 3-4 uger efter skal du så ringe til skifteretten og oplyse alle udgifter i forbindelse med begravelsen/ bisættelsen så skifteretten kan gøre boet op.

Man møder som regel ikke længere personligt op i skifteretten.

Dermed har vi sørget for at samle alle udgifter i den forbindelse, og du har derfor alt samlet på et bilag fra Din Bedemand.

Det er derfor vi kalder os fuldservice bedemand, og skulle der være spørgsmål i den forbindelse står vi selvfølgelig til rådighed.
En kontoudskrift fra afdødes bank skal du også bruge i den forbindelse.

Der er i øvrigt 6 forskellige måder at gøre et bo op på.
En advokat kan evt. kontaktes for et kort informationsmøde, og man kan herefter tage stilling til om man ønsker en advokat skal være behjælpelig.