Velkommen til DinBedemand.net - Jylland & Fyn Begravelsesforretning

Hvordan er forløbet?

Fuldservice Bedemand

I forbindelse med alle de praktiske ting ved et dødsfald, tilbyder vi at stå til din rådighed, med alt det vi kan bidrage og være behjælpelige med. Som pårørende er der også sorgen at skulle bearbejde, og da det for mange er en uvant situation at miste, står vi til din fulde rådighed. Hvis der måtte være ting du hellere selv vil stå for, er dette også rigtig fint.

Sammen danner vi rammerne om en smuk og mindeværdig afsked. Vi ligger også gerne ud for diverse udgifter i forbindelse med begravelsen/ bisættelsen, og dermed modtager du én samlet faktura, og dermed efterfølgende nemmere overfor skifteretten. Vi rådgiver ligeledes omkring de 6 skifteformer, og kan om nødvendig henvise til en bobestyrer.

Jordbegravelse

Ved en begravelse forstås en jordfæstelse, hvor gravfreden typisk er 30 år. Dette kan dog variere fra kirkegård til kirkegård. Foregår højtideligheden fra en kirke, behøver gravstedet nødvendigvis ikke være ved kirkens kirkegård, men gravfæstelsen kan også foregå på anden kirkegård blot afdøde havde en personlig tilknytning til kirken.

Vi hjælper med formidlingen til præsten, graveren og kordegnen. Skulle man have en anden trosretning eller afdøde ikke var medlem af Folkekirken, da kan vi være behjælpelige med at sammensætte en smuk og mindeværdig højtidelighed, som kan foregå fra hjemmet, fra hospice eller fra et kapel. Mulighederne er mange.

Bisættelse

Ved en bisættelse forstås en kremering hvor vi efter højtideligheden fører afdøde til et krematorium hvor kremeringen (brændingen) foregår. Urnen med afdødes aske føres herefter frem til kirkegården. Gravfreden ved urnenedsættelse er meget varierende fra kirkegård til kirkegård, men ofte er gravfreden mellem 15-20 år.

Vi ligger som din bedemand altid ud for kremationsudgifter, og derfor er en bisættelse lidt dyrere end en begravelse. Dog er gravfreden det kortere og mindre vedligehold på det mindre urnegravsted – hvad typisk gør en bisættelse billigere i længden. Askespredning er også en mulighed og ses ofte blandt fiskere, naturfolk og dem der altid har boet tæt ved vandet.

Forløbet bagefter

I løbet af en uge efter dødsfaldet, vil du modtage et brev fra skifteretten, at de har fået en henvendelse, og sætter et skifte i gang. Alle dødsboer skal behandles i skifteretten.

Ca. 3-4 uger efter skal du så ringe til skifteretten og oplyse alle udgifter i forbindelse med begravelsen/ bisættelsen så skifteretten kan gøre boet op.

Man møder som regel ikke længere personligt op i skifteretten.

Dermed har vi sørget for at samle alle udgifter i den forbindelse, og du har derfor alt samlet på et bilag fra Din Bedemand.

Det er derfor vi kalder os fuldservice bedemand, og skulle der være spørgsmål i den forbindelse står vi selvfølgelig til rådighed.
En kontoudskrift fra afdødes bank skal du også bruge i den forbindelse.

Der er i øvrigt 6 forskellige måder at gøre et bo op på.
En advokat kan evt. kontaktes for et kort informationsmøde, og man kan herefter tage stilling til om man ønsker en advokat skal være behjælpelig.

DinBedemand - Jylland og Fyn
Telefon: +45 30 48 55 55 - Email: kontakt@dinbedemand.net