Begravelseshjælp 2022

Når man dør, har ens pårørende i mange tilfælde ret til begravelseshjælp, som udbetales af det offentlige. Dette kræver en digital ansøgning til Udbetaling Danmark, og det er oftest bedemanden, der er behjælpelig med dette via en fuldmagt. Alt sammen noget vi rådgiver omkring i samtalen med Bedemanden.

Man skelner mellem to former for begravelseshjælp:

1. Hjælp til begravelse, der udbetales uafhængigt af formuen:

  • Begravelseshjælp til unge under 18 år udgør et fast beløb, i år på 9.850 kr.
  • Hjælp til begravelse til personer, der er født før 1. april 1957, udgør ALTID et fast beløb på 1.050 kr. Ud over de 1.050 kr. kan der indsendes formueberegning for ansøgning om den forhøjede begravelseshjælp – også kaldet Max. Begravelseshjælp.

2. Hjælp til begravelse, der beregnes ud fra afdødes formue og ligeledes ægtefælles formue, hvis afdøde er gift:

Hvis afdøde efterlader ægtefælle eller børn under 18 år, er formuegrænsen 39.450 kr.

  • Hermed kan der opnås begravelseshjælp på 11.800 kr.
  • Er formuen større end 51.250 kr. er der altid tale om minimumsbeløbet på 1.050 kr.
  • Er formuen mellem de to yderpunkter udbetales begr. hjælp mellem 1.050 og 11.800 kr.

Hvis afdøde hverken efterlader ægtefælle eller børn under 18 år, er formuegrænsen 19.750 kr.

  • Hermed kan der opnås begravelseshjælp på 11.800 kr.
  • Er formuen større end 31.500 kr. er der altid tale om minimumsbeløbet på 1.050 kr.
  • Er formuen mellem de to yderpunkter udbetales begr. hjælp mellem 1.050 og 11.800 kr.

Formueberegning

Begravelseshjælpens størrelse beregnes efter formuen på dødsdagen.

De formueoplysninger, som Udbetaling Danmark skal bruge for at beregne begravelseshjælpen, svarer stort set til de beløb som Skifteretten også skal have. Bemærk, at når man er gift, er det ALTID fælles formue, der skal oplyses!

Engangsudbetalinger, der udbetales fra f.eks. ATP, forsikringer, boligselskaber og andet indgår ligeledes i formueberegningen. Engangsudbetalinger indgår i beregningen efter fradrag af eventuel skat.

Sygesikring Danmark

Hvis afdøde var medlem af Sygesikring Danmark i gruppe 1 eller 2, kommer der ligeledes et fast beløb på 1.400 kr. til udbetaling.

Skulle der være spørgsmål generelt til beregning af begravelseshjælp eller andre tilskud kan vi altid kontaktes enten telefonisk eller pr. Mail for yderligere uddybning.