Begravelse
Vi står til rådighed i ét af livets sværeste øjeblikke…

Begravelse

Begravelse eller Bisættelse? …… det er de to muligheder vi idag kan tilbyde, når man skal på “den sidste rejse”

Begravelse (jordfæstning) har gennem mange år været det foretrukne valg. Danmark er et lille land hvor bønderne gennem år hundrede har dyrket jorden, og man har været vant til den tanke-proces med at bearbejde jorden, høste udbyttet, for igen at blive til jord. Altså livscyklus med de kristne værdier: Af jord er du kommet – til jord skal du blive – og af jorden skal du igen opstå.

Kort info om begravelse

Begravelseskulturen med jordfæstning har fra 1536 og op til 1900 tallet ikke ændret sig ret meget, men fra 1900 tallet og til idag har der gradvist været en ændring fra begravelse til bisættelse og idag bliver ca. 76 % på landsplan bisat / kremeret. I storbyerne ser man endnu flere blive kremeret, hvor man stadig på landet ser flere begravelser. Fra omkring 1900 tallet begynder Bedemænd ligeså at tage sig af opgaven ved dødsfald, og fra 1960 ser man Begravelsesforretninger skyde op i landet for alvor.

Man kan sige, at det at blive kremeret er noget man har skullet vænne sig til, og mange kan ikke lide tanken om, at rustvognen kører væk med afdøde. Ligeså får man ikke helt afsluttet processen, da man så igen på et senere tidspunkt skal stede afdøde til hvile ved urnenedsættelse. Det har vi skullet vænne os til, at processen ved dødsfald nu foregår af flere omgange.

Vi har ligeledes tradition for at synge afdøde ud fra hjemmet – altså en sidste afsked med afdøde, hvor afdøde iklædes eget tøj, man kan tage den sidste afsked ved at læse et digt, synge et par sange / salmer, evt. bé en bøn, og man har dermed gjort den sidste afsked til et smukt og mindeværdigt farvel – eller på gensyn. Alt sammen noget bedemanden er behjælpelig med at gennemføre.

Vi hjælper med alt til begravelsen

Vi tilbyder og anbefaler ligeledes børn til at være med i denne proces, da børn er meget ligetil og spørger meget naturligt ind til døden. En god idé er hvis man vil skrive et brev, tegne en tegning eller ligge en perleplade ned i kisten til sin kære – det er noget som tit gør stort indtryk på de fleste og noget man vil kunne huske mange år ud i fremtiden.

Mange oplevelser gennem livet ….. bliver pludselig til minder, og det er derfor savnet er stort.

– Vi står til rådighed i ét af livets sværeste øjeblikke…

Regler og krav til begravelse

Ved en begravelse skal afdøde altid ligges i en godkendt kiste der opfylder lovens miljø krav til materialevalg, maling, lak og metalforbrug. I gamle dage var det typisk den lokale tømrer der fabrikerede kisterne, men i dag skal alle kister være godkendte og de ca. 52.000 kister der bruges i Danmark årligt, produceres på mindre end 10 kistefabrikker.

Alle har retten til at blive begravet på en dansk kirkegård – men med en ret følger også en pligt, og det er vedligeholdelsen. Ønsker man ikke selv at passe gravstedet kan man købe sig til denne ydelse på kirkegårdskontoret. Pris og gravfredningsperiode er forskellig fra kirkegård til kirkegård. Mange steder er der typisk en 30 årig fredningsperiode, og man må derfor ikke bruge samme gravsted før fredningsperioden er udløbet. Herefter kan man altid vælge at forlænge gravstedet. Fredningsperioden afhænger altså af den geografiske beliggenhed og jordbundsforholdene. Derfor kan der andre steder i landet være en måske kun 20 årig fredningsperiode.

Ved dødsfald skal man ved første ægtefælles død derfor beslutte sig for om man ønsker et enkelt gravsted eller et dobbelt gravsted. Viser det sig at anden ægtefælle ønsker at blive nedsat i gravstedet i urne, da kan man nøjes med at købe et enkelt gravsted, da der over hver kistegravsted kan nedsættes op til 6 urner.

Valg af gravsted

Begravelse skal altid forefindes på en godkendt kirkegård, og alle kan blive begravet på kirkegården uanset hvilken trosretning man måtte have. Der er visse kirkegårde der har specielle afdelinger til f.eks. muslimer, jøder eller særlige børneafdelinger.

Ved udvælgelse af gravsted til begravelse skal man møde op på kirkegården og have en snak med kirkegårdslederen vedr. de valgmuligheder man har. Man beslutter om det skal være traditionelt gravsted, plæneplads eller skovkirkegård. Mulighederne er i dag mange, og vi hjælper gerne med at afklare jeres behov.

Bedemændene

Claus Madsen

Eksam. Bedemand

Charlotte Madsen

Bedemand

Jim Christensen

Bedemand

Flemming Brorsbøl

Bedemand

Anton Schmidt

Bedemand